min min min
miesiac dzien

W dniu 6 kwietnia 2016 r. na stawie Dębnica Dolna w kompleksie Stawów Przygodzickich zaobserwowany został dorosły osobnik pelikana kędzierzawego. Autorem tego niezwykłego stwierdzenia był Robert Kaczmarek. Pelikany, kojarzone z cieplepszym niż nasz klimatem, są świetnymi lotnikami i niemal co roku zalatują do Polski. Znacznie częściej są to osobniki z gatunku pelikana różowego. Pelikan kędzierzawy pojawia się w naszym kraju znacznie rzadziej - obserwacja spod Dębnicy to zaledwie 7 odnotowany pojaw.

materiał źrodłowy (foto, wideo)

 Rzeka Barycz

133 km długości, średni spadek – 0,035% (jeden z najniższych w Polsce), powierzchnia dorzecza – 5534,5 km²

Największy dawny staw

obejmujący obszar obecnego stawu Grabownica (i tereny na wschód od niego) – prawdopodobnie ok 1000 ha w XVI wieku

Największy współczesny staw

staw Stary (kompleks Radziądz) – 300 ha (drugi co do wielkości istniejący staw rybny w Polsce)

Obszar

(w przybliżeniu) 950 km² (lasy 48%, tereny rolnicze 46%, wody powierzchniowe 6% - głównie stawy)

Rezerwat Stawy Milickie

utworzony w 1963 roku, powierzchnia – 5324,31 ha (największy rezerwat ornitologiczny w Polsce, drugi co do wielkości wśród wszystkich rezerwatów)

PK „Dolina Baryczy”

utworzony w 1996 roku, powierzchnia 87040 ha (największy park krajobrazowy w Polsce)

301 gatunków ptaków

w całej Dolinie Baryczy (w ujęciu  historycznym), z tej liczby gniazduje regularnie (lub gniazdowało w ostatnich latach) 166 gatunków

Na obszarze PK „Dolina Baryczy” występuje

42 gat. roślin chronionych (w tym 28 objętych ochroną ścisłą), 34 gat. ryb, 13 gat. płazów, 5 gat. gadów, 56 gat. ssaków (w tym 29 chronionych)

W zlewni Baryczy - 12 ostoi Natura 2000

3 Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków i 9 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk

OSO „Dolina Baryczy”

powierzchnia 55516,8 ha; jest ważną ostoją dla 18 gatunków ptaków wymienionych w Zał I Dyrektywy Ptasiej

SOO„Ostoja nad Baryczą”

pow. 82026,4 ha; 14 siedlisk i ważna ostoja 15 gat. zwierząt  wymienionych w Zał. I i II Dyrektywy Siedliskowej

SOO „Chłodnia w Cieszkowie”

największe nizinne zimowisko nietoperzy na Dolnym Śląsku, największe zimowisko mopka (200 osobników - gatunek z II Zał. Dyr. Siedl.)

IBA „Dolina Baryczy”

Important Bird Area – ostoja ptaków o znaczeniu międzynarodowym – obszar pokrywa się z OSO „Dolina Baryczy”:

Kryteria dla wyznaczenia IBA

spełnione dla 16 gatunków ptaków oraz ogólnie dla ptaków wodno-błotnych

Odnotowane koncentracje ptaków

53-68 tys. osobników ptaków wodno-błotnych (liczebność 20 tys. spełnia kryteria wyznaczenia IBA)

Kluczowa ostoja dla 2 gatunków zagrożonych globalnie

podgorzałka i kania ruda

Gęś zbożowa, czapla biała, żuraw

obszar Doliny skupia co najmniej 1% populacji światowej

Przykładowe liczebności kluczowych gat. ptaków lęgowych:

podgorzałka – 30-39 par, bąk – do 53 samców terytorialnych, kania ruda – 10-15 par, błotniak stawowy – do 92 par

Liczebności gat.ptaków migrujących:

gęś zbożowa – do 28 tys. osobników (max  > 30 tys. na jednym stawie); czapla biała – do 1500, bielik – do 140  (max. 1 stawie – 116), żuraw – do 8000.

 

 

Na pograniczu Dolnego Śląska i Wielkopolski rozciąga się urokliwa kraina, gdzie losy człowieka i przyrody splotły się nierozerwalnym węzłem.
pokażemy Ci nasze ptaki
Nad rzeką Barycz wśród pól, łąk i lasów od wieków budowano wielkie stawy rybne. Ta unikalna mozaika środowisk stała się ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Bogaty świat przyrody sąsiaduje tu z równie ciekawymi, co mało znanymi zabytkami kultury. Dolina Baryczy to największy w Polsce ornitologiczny rezerwat „Stawy Milickie” – prawdziwy ptasi raj i wymarzone miejsce do birdwatchingu. To wiekowe aleje dębowe, niedostępne olsy, kwieciste łąki i pełne życia wody, zachęcające do uprawiania turystyki przyjaznej przyrodzie. To również unikatowe domy z rudy darniowej, szachulcowe kościoły i zabytkowe, choć ciągle działające jazy – ślady po dawnych mieszkańcach tych ziem. Obserwując przyrodę możesz poczuć się tu jak na filmach Davida Attenborough, będąc równocześnie w środku cywilizowanej Europy. W Dolinie Baryczy naprawdę jesteś blisko przyrody!
 

Baryczański kalendarz: Czerwiec: Kózka na dębie

index_dolina.php?dzial=4&kat=34&art=516

Spacerując w ciepły czerwcowy wieczór jedną z wielu baryczańskich alei dębowych możemy natknąć się na przedziwne stworzenia, latające z głośnym buczeniem między drzewami. To koziorogi dębosze – największe polskie chrząszcze


  Dębowe uzależnienie Kozioróg dębosz zaliczany jest do rodziny kózkowatych, których wspólną cechą są długie czułki. Obok kilku innych gatunków należy one do owadów, których życie całkowicie zależne jest od istnienia odpowiednio starych dębów. Imago, czyli postać dorosła kozioroga, jest niezwykle efektowna. Okryte (...)min

Przyjedź, zobacz

Skorzystaj ze ścieżek przyrodniczych

Na obszarze Doliiny Baryczy znajduje się 8 naszych ścieżek przyrodniczych. Opowiadają o otaczającej przyrodzie. Skorzystaj z tej wiedzy.


Biblioteka Doliny Baryczy

  Prezentujemy wydawnicwta dotyczące Doliny Baryczy, które powinny być uwzględniane w procesie podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania regionu jako obszaru objetego programem Natura 2000.
Znajdują sie tu róznież inne opracowania, np. dotyczące architektury oraz przewodniki turystyczne.
 

film Artura Homana: Rytmy natury w Dolinie Baryczy.