min min min
miesiac dzien
min

Ruda Sułowska

23 marca 2011
pokaz wpołrzędne mapy

Niewielka wieś, otoczona stawami, leżąca na terenie rezerwatu "Stawy Milickie", 4 km na zachód od Sułowa, przy lokalnej drodze do Baranowic.

Została założona w XVI wieku przy zakładzie hutniczym, przetwarzającym rudę darniową, wydobywaną w miejscu obecnych stawów, w granicach dawnej ordynacji sułowskiej. Dziś jest siedzibą Państwowego Zakładu Budżetowego "Stawy Milickie" oraz należącego do niego Zakładu Rybackiego Ruda Sułowska. Od początku lat 90-tych ubiegłego wieku działa przy nim komercyjne łowisko wędkarskie, prowadzona jest też całoroczna sprzedaż karpia. Miejscowość uznana została za "dolnośląską wieś bocianią", ze względu na największe w regionie skupisko bociana białego.. Nie powinno to dziwić, jeśli wziąć pod uwagę, że przylegające do wsi stawy nazywają się Żabieńce. Na stawy te, a także na leżące kilometr dalej stawy Trześniówki, prowadzi oznakowana ścieżka przyrodnicza i szlaki rowerowe. Natomiast z szosy, prowadzącej do Baranowic, podziwiać można duży staw Grabówka.

 
ico
agroturystyki w pobliżu
GŁOWACZÓWKA, Ruda Sułowska