min min min
miesiac dzien
min

Remiz

Ptak wróblowy, budujący słynne gniazda, wiszące na cienkich gałązkach drzew

24 lipca 2011

Remiz (Remiz pendulinus)

Wizytówka: Niewielki ptak wróblowy, znany z budowania charakterystycznych wiszących gniazd w kształcie worka z rurką. Ma niezwykle skomplikowany system rozrodczy, w którym jest miejsca zarówno na pary monogamiczne, jak i poligamiczne samce i samice.

Status w regionie: Remiz swoje gniazda buduje na odpowiednio cienkich gałązkach drzew rosnących nad rzekami i stawami - najchętniej na wierzbach, ale też na topolach czy olchach. Obfitość odpowiednich siedlisk powoduje, jest on stosunkowo liczny na większości kompleksów stawowych oraz nad rzekami i większymi zadrzewionymi rowami. Liczebność baryczańskiej populacji jest trudna do ustalenia, ale liczy prawdopodobnie nie mniej niż 200 par lęgowych.

Gdzie obserwować: Zadrzewienia wzdłuż Baryczy, kompleksy Radziądz, Jamnik, Niezgoda, Sanie, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice, Żeleźniki, Goszcz, Możdżanów, Przygodzice.

Kiedy wypatrywać: Remizy przylatują najczęściej w kwietniu, a odlatują na przełomie września i października. Najłatwiej zaobserwować je podczas okresu lęgowego, który trwa od przylotu do lipca.

tekst: Bartosz Smyk