min min min
miesiac dzien
min

Derkacz

Niezwykle skryty ptak łąk, zdradzający swoją obecność niemal wyłącznie charakterystycznym donośnym głosem

13 kwietnia 2011

Derkacz (Crex crex)

Wizytówka: Gatunek z rodziny chruścieli. Niezwykle trudny do zobaczenia; za to łatwy do usłyszenia jest jego charakterystyczny skrzeczący głos (od którego wzięła się nazwa naukowa). Ze względu na zanik odpowiednich siedlisk jest uznany za zagrożonego wyginięciem w skali globalnej, choć w Polsce w odpowiednich biotopach występuje jeszcze stosunkowo licznie.

Status w regionie: Występowanie derkacza w Dolinie Baryczy dobrze odzwierciedla przebieg zachodzących tu zmian siedliskowych. Do połowy XX wieku był on licznym ptakiem lęgowym terenów otwartych. Potem na skutek osuszania mokradeł i zamiany łąk w pola jego liczebność dramatycznie spadła. Obecnie nadbarycka populacja derkacza liczy około 30 terytorialnych samców, rozmieszczonych nieregularnie (w miejscach, gdzie zachowały się odpowiednie biotopy).

Gdzie obserwować: Ruskie Łąki, Polder Jamnik, łąki koło stawów Niezgoda, łąki nad Baryczą między Miliczem i Sułowem, Łąki Odolanowskie.

Kiedy wypatrywać: Ze względu na niezwykle skryty tryb życia w przypadku derkacza trudno mówić o wypatrywaniu. Jako gatunek wędrowny przylatuje pod koniec kwietnia, a odlatuje w październiku. Jego donośny głos najłatwiej usłyszeć w okresie lęgów, czyli od maja do lipca.