min min min
miesiac dzien

  • fot. Grzegorz Bobrowicz
  • min
  • fot. Piotr Tyszko-Chmielowiec
  • min
  • fot. Artur Homan
  • min
min

Kozioróg dębosz

Duży chrząszcz, o charakterystycznych bardzo długich czułkach, ściśle związany ze starymi dębami

25 lipca 2011

Kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo)

Wizytówka: Największy polski chrząszcz, o charakterystycznych bardzo długich czułkach (cecha wszystkich przedstawicieli rodziny kózkowatych). Do życia wymaga obecności co najmniej stuletnich dębów. Ginący i objęty ścisłą ochroną.

Status w regionie: Dolina Baryczy jest miejscem występowania prawdopodobnie największej populacji kozioroga dębosza w Polsce. Łącznie stwierdzono tu około 500 dębów, zasiedlonych przez tego chrząszcza.

Gdzie obserwować: Groble z dębami w kompleksach Radziądz, Jamnik, Stawno, Niezgoda, Ruda Sułowska, Potasznia, Przygodzice. Aleje dębowe koło Żmigrodu, Żmigródka, Milicza, Krośnic. Dęby Antonińskie.

Kiedy wypatrywać: Koziorogi dębosze najłatwiej zaobserwować podczas rójki, która przypada zazwyczaj na czerwiec. Najbardziej aktywne one w ciepłe wieczory. Postaci dorosłe występują od maja do września.